Barbados Sea Turtle Project

Barbados mag zich het thuis noemen van drie bedreigde schildpadsoorten: de groene zeeschildpad, de karetschildpad en de lederschildpad. Deze schildpadden foerageren aan de kust en nestelen op de stranden van Barbados. De zeeschildpaddenpopulaties zijn echter sterk gedaald als gevolg van natuurlijke en door de mens veroorzaakte druk, zoals kustontwikkeling, jacht en klimaatverandering.

Als reactie op de bedreigingen waarmee zeeschildpadden lokaal worden geconfronteerd, werd het Barbados Sea Turtle Project (BSTP) opgericht aan het eind van de jaren 80 onder de hoede van professor Julia Horrocks van de Cave Hill Campus van de Universiteit van West-Indië.

De afgelopen 30 jaar is het BSTP begonnen met diepgaande en verstrekkende programma’s voor openbaar onderwijs, lobby en belangenbehartiging. Een van de eerste successen was het illegaal maken van het jagen op schildpadden op Barbados. De reddings- en hersteloperaties, het wetenschappelijk onderzoek en de monitoring van het BSTP worden alle gerealiseerd met ad-hoc-subsidies.

Bezoekers kunnen zich bij de Barbadanen aansluiten en als vrijwilliger aan de slag gaan, of bellen naar het BSTP (+1 246 230 0142), 24 uur per dag bereikbaar, om waarnemingen van zeeschildpadden te melden. De eco-toeristen die ook als vrijwilligers tijdens hun vakantie iets goeds willen doen, krijgen bij het BSTP een intense maar immens lonende ervaring in het behoud van wilde dieren.